Dendroflora is een informatief en rijk geïllustreerd dendrologisch jaarboek dat al bijna 50 jaar jaarlijks verschijnt. Het is een gezamenlijke uitgave van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) en de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV).

Dendroflora bevat zowel praktische als semi-wetenschapplijke artikelen over het sortiment houtige gewassen en vaste planten. Veel voorkomende onderwerpen zijn: keuringsresultaten van nieuwe planten, resultaten van sortimentsproeven (rassenproeven), Nederlandse Plantencollecties en naamgeving, herkomst, historie en gebruikswaarde van (tuin)planten.

De artikelen zijn voorzien van duidelijke plantbeschrijvingen, praktische tabellen en prachtige kleurenfoto’s.

Het maken van de goede sortimentskeuzes voor “de juiste plant op de juiste plaats” is een belangrijke doelstelling. Hiermee is Dendroflora een kennisbron bij uitstek voor kwekers, handelaren, hoveniers, groenvoorzieners, dendrologen en andere plantenliefhebbers.

Hoofdredacteur
R.T. (Ronald) Houtman
Redactielid (voorzitter)Ir. M.H.A. (Marco) Hoffman
Redactielid (secretaris)Ir. J.J.C. (Hans) Janssen
RedactielidIng. G. (Gert) Fortgens
RedactielidN. (Nico) Huisman
RedactielidIr. M.E.C.M. (Margareth) Hop
RedactielidDr P.C. (Piet) de Jong
AdministratieHet Rond 99, 3995 DN Houten

Neem contact op met de redactie